Türkiyə Azərbaycan İş Adamları Sənayeçiləri İctimai Birliyi (TÜİB) Azərbaycanda valyutarejiminin yumşaldılması ilə bağlı AzərbaycanMərkəzi Bankının (AMB) qərarını alqışlayıb.

TÜİB-in bununla bağlı yaydığı açıqlamaya əsasən, TUİB sədri Hüseyin Büyükfırat bu addımın yerli xarici iş adamları, biznes dünyası ümumilikdəölkə iqtisadiyyatı üçün müsbət nəticələr verəcəyinibildirib. Açıqlamada bildirilir:

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyatakeçirdiyi islahatlar iş adamlarına daha yaxşı biznesşəraiti yaratmaqla iqtisadiyyatın inkişafına dəstəkverməkdədir.

Bu addımlardan biri Azərbaycan MərkəziBankının valyuta rejimi ilə bağlı fevralın 20-də qəbul edilən qərar idi. Bu qərar nəticəsindəxaricdən avadanlıq, xammal yarımfabrikatlarıngətirilməsinə dəstk verir bu sahədəki indiyədəkmövcud problemləri aradan qaldırır.

Məlum olduğu kimi, xaricdən alınan avadanlıqların, məhsulların, yarımfabrikatın sair malların istehsalı, hazırlanması göndərilməsi üçün müəyyən müddət tələb olunur. bəzi hallardaindiyədək mövcud olan 270 günlük müddətdə bu işləri tamamlamaq mümkün olmadığından problemlər yaranır, iş adamlarına cərimələr tətbiqedilirdi.

Yeni qərar, yəni bu müddətin uzadılması isə yaxşıniyyəti olan əsl sərmayəçiləri iş adamlarının qarşısını açacaq, xarici valyutanın ölkədən yalnız məqsədinə uyğun olaraq çıxarılmasına imkanverəcək.

Buna görə biz, TUİB rəhbərliyi olaraq bu yeni qərarı dəstəkləyir alqışlayır, bu bunun kimi digər yeni islahatların davamını gözləyirik.

Hesab edirik ki, belə addımlar iş adamlarının Azərbaycanda daha da fəallaşmasına, iqtisadiyyata dəstəyinin güclənməsinə yatırımlarının daha da yüksəlməsinə gətiribçıxaracaq».

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası MərkəziBankının İdarə Heyətinin 20.02.2020-ci il tarixliqərarı iləAzərbaycan Respublikasınınrezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyrirezidentlərin milli xarici valyutadaəməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nadəyişikliklər təsdiq olunmuşdur.

Dəyişikliklərə əsasən qabaqcadan malların idxalıilə əlaqədar ödəniş aparıldıqda malların ölkəyəidxalını təsdiq edən gömrük bəyannaməsi ya idxal olunan xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edənsənədlərin müvəkkil banka təqdim olunması müddəti mövcud 270 (iki yüz yetmiş) gündən əngeci 2 (iki) il müddətinə qədər uzadılmış, eynizamanda idxal olunmayan mal xidmətlərindəyəri 10000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentiməbləğini aşmadığı halda valyuta nəzarətiorqanına bu barədə məlumatın verilməsi tələbiaradan qaldırılmışdır.

AMB bildirir ki, qərar son illər ölkənin tədiyə balansı göstəricilərində müşahidə edilən yaxşılaşmaprosesləri, gömrük nəzarətinin, bütövlükdə valyutanəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində aparılan islahatların müsbət nəticələri nəzərə alınmaqlaqəbul edilmişdir.