Azərbaycanın xarici likvid aktivləri xarici borclarını üstələyir, xalis beynəlxalq investisiya mövqeyi isə 2023-2026-cı illərdə ÜDM-in orta hesabla 65%-ni təşkil edəcək.

Məlumata görə, Azərbaycan potensial ticarət şərtləri dəyişkənliyinə qarşı həssas olaraq qalsa da, onun xalis xarici aktivlərdəki böyük mövqeyi iqtisadi tsikllərin daxili iqtisadi inkişafa potensial mənfi təsirini azalda biləcək bufer rolunu oynayacaq.

“Neftin qiyməti və hasilatı ilə bağlı proqnozlarımıza əsaslanaraq, Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 2022-ci ildə qeydə alınmış və son 10 ildəki ən yüksək göstərici olan ÜDM-in 30%-i səviyyəsindən aşağı düşərək 2023-2026-cı illərdə ÜDM-in orta hesabla 15%-ni təşkil edəcəyini gözləyirik”, – agentlik qeyd edib.

İstinadlar Report