Bu gündən etibarən Rusiyada 200 və 2000 rublluq yeni əskinaslar dövriyyəyə buraxılıb

Ilk olaraq yeni pullar Vladivostokda, Moskvada və Sevastopolda dövriyyəyə daxil olub.
200 rublluq əskinas daha uzunömürlü olması məqsədilə xüsusi polimerlə işlənib.