Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrinin müavini Anar İbrahimov “Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən yerli Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında “Naxçıvan Aqrar Xidmətlər Mərkəzinin vəsaitindən istifadə Qaydası” təsdiq edilib.

Qaydaya uyğun olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən güzəştlər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin (kənd təsərrüfatı texnikasının, texnoloji avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və avadanlığının, damazlıq heyvanların) ticarəti ilə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri satışlara şamil ediləcək.

Fərmana görə, “Naxçıvan Aqroservis” ASC-nin sərəncamındakı əmlak müstəqil ekspert cəlb edilməklə qiymətləndirilməli, bunun nəticəsində Cəmiyyətin yeni balansı barədə məlumatı Naxçıvan MR İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməlidir.

İstinadlar Report