Azərbaycanda inovativ iqtisadiyyat sahəsində olan universitetlərdə kadr hazırlığı mövcud dönəmə uyğun olaraq köklü şəkildə dəyişməlidir.

Bunu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Mustafa Babanlı Bakı Enerji Forumunun ikinci günündə çıxışı zamanı bildirib.

O qeyd edib ki, əvvəlkindən fərqli olaraq təlimin, iqtisadiyyatın mərkəzində insan və qeyri-müəyyən informasiyaya əsaslanan iqtisadi agentlərin davranışının qeyri- səlis nəticə əsasında təşviqinə və qeyri-dəqiq məhdudiyyətlərə malik real, çox agentli sistem kimi nəzərdən keçirilməlidir:

“Daha təkmil iqtisadi nəzəriyyə insanların özlərinin və başqalarının necə davranmalı və ya davranmamalı olduğuna dair etik normaları ehtiva edən üstünlüklər vasitəsi ilə iqtisadi agentlərin davranışını izah etməlidirlər. İstər ölkə iqtisadiyyatı, istərsə də, regional iqtisadiyyatda çoxlu sayda qarşılıqlı əlaqədə olan iqtisadi agentlərin – zavodlar, şirkətlər, müəyyən qruplar, mürəkkəb bir sistemdir və bu mühitdə onların qarşılıqlı əlaqəsi və müvafiq informasiya ilə bağlı yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənlikləri var.

Bu amilləri özündə ehtiva edən yeni nəzəriyyələrin müəllifləri iqtisadi davranışa təsir edən agentlərin motivləri və etik normalar kimi amilləri daxil etmək üçün iqtisadi nəzəriyyənin yenidən qurulmasını təklif ediblər. Hətta 40-cı illərdə mövcud olan yeni yanaşma son illərdə daha çox aktuallıq kəsb etməyə başlayıb və ömrünün son 10 ilində Lütfi Zadə israrla təklif etdiyi nəzəriyyə, yəni qeyri-səlis, qeyri-müəyyənlikləri nəzərə alan bir müştəriyə çevrilmək nəzəriyyəsini ortaya gətirdi”.

İstinadlar Report