Əfqanıstanda dil haqqında müvəqqəti qanun qəbul olunub.

Puştu və dari dilləri ölkənin rəsmi dilləri elan edilib.

İstinadlar Report