Almaniya Konstitusiyasının Müdafiəsi üzrə Federal İdarə (əks-kəşfiyyat) Almaniya üçün Alternativ Partiyasını ekstremist kimi təsnif edə bilər.

2019-cu ildə Almaniya üçün Alternativ Partiyasının fəaliyyəti “yoxlanılmağa layiq” kimi təsnif olunub, 2021-ci ildən etibarən qiymətləndirmə “şübhə doğurur” kimi yenidən nəzərdən keçirilib. Nəşr qeyd edib ki, 2023-cü ildən bəri yeni ekspertiza üzərində iş gedir və əvvəlki qiymətləndirmə yenidən nəzərdən keçirilə bilər, çünki kəşfiyyat xidmətinin anlayışında partiyanın siyasəti daha da radikallaşıb. Qəzet həmçinin yazır ki, əks-kəşfiyyat öz nəticəsini martdan sonra təqdim edə bilər.

Hazırda bütün partiya deyil, onun üç regional qolu sağçı ekstremist kimi tanınır – Saksoniya, Saksoniya-Anhalt və Türingiyada. Əks-kəşfiyyatla bu təsnifat o deməkdir ki, kəşfiyyat xidmətləri partiya nümayəndələrinə nəzarət vasitələrini və intensivliyini genişləndirmək hüququna malikdir. Kəşfiyyat həmçinin bu kateqoriyaya aid olan təşkilatların və ya şəxslərin fəaliyyəti haqqında daha ətraflı və müntəzəm məlumat verməlidir. Bu, partiyanın fəaliyyətinə faktiki məhdudiyyətlər demək deyil.

Ölkədə Almaniya üçün Alternativ Partiyasını sağçı populist partiya adlandırırlar. Digər siyasi qüvvələr onunla hər hansı bir koalisiyada – nə federal, nə də regional səviyyədə əməkdaşlıq etməyi qeyri-mümkün hesab edir.

İstinadlar Report