Qafqaz regionunun ən böyük metallurgiya şirkəti “Baku Steel Company” QSC 2023-2030-cu illər üzrə orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasının hazırlanması işlərini uğurla davam etdirir. Bunun tərkib hissəsi olaraq artıq Cəmiyyətin ümumi inkişaf və transformasiya konsepsiyasının hazırlanması, korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir.

“Baku Steel Company”nin Baş Direktorunun 1-ci müavini Polad Hümmətov bununla bağlı aşağıdakıları bildirib:

“İnkişaf strategiyamızın hazırlanmasında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və metallurgiya sənayesində müşahidə olunan qlobal trendlər öyrənilir. Belə ki, dünyanın nüfuzlu konsaltinq şirkətləri ilə birlikdə strategiyanın hazırlanması, mümkün investisiya qoyuluşlarının qiymətləndirilməsi, Cəmiyyətə məxsus bütün istehsalat müəssisələrində hazırkı texniki və texnoloji vəziyyətin diaqnostikası və təkmilləşdirilməsi yönündə işlər davam etdirilir. Onu da vurğulamaq istərdim ki, “Baku Steel Company” QSC üçün ən mühüm məqamlardan biri istehsalat prosesində əməyin təhlükəsizliyi və işçilərinin sağlamlığının tam şəkildə təmin edilməsidir. Bu istiqamətdə Cəmiyyətin sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsinin (SƏTƏMM) metallurgiya sənayəsində olan beynəlxalq praktikaya uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədilə prosesə Avropa ölkələrindən də mütəxəssislər cəlb olunmuşdur. 2023-cü ildən etibarən “Baku Steel Company” QSC-nin növbəti hədəfi fəaliyyətini yenilənmiş strategiya və inkişafda olan korporativ idarəetmə sistemi ilə daha uğurla davam etdirməkdir “.

Ağır sənaye, o cümlədən qara metallurgiya Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun önəmli sahələrindəndir və onun inkişafı prioritet məsələlərdən biri hesab edilir. Ölkədə dağ-mədən sənayesi və metallurgiya kompleksinin inkişaf etdirilməsi Prezident İlham Əliyev təsdiq etdiyi “Ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” adlı sənəddə də yer alır. “Baku Steel Company”nin orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasının hazırlanması isə dövlət başçısının təsdiq etdiyi “2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın icrasına dəstək baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xatırladaq ki, “Baku Steel Company” hazırda yüksək keyfiyyətdə armatur, katanka (məftil), dairəvi çubuqlar, tikişsiz borular, kvadrat və dairəvi pəstahlar, habelə çeşidli fasonlu tökmələr istehsal edir. 20 ildən çox fəaliyyəti dövründə nəinki Azərbaycanın, bütün regionun tanınmış brendinə çevrilmiş “Baku Steel Company”nin məhsulları yerli bazarda böyük tələbatla satılmaqla yanaşı, Avropa, Amerika və Asiyanın, ümumilikdə, 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur.

İstinadlar Report