Azərbaycanda aqrar sahədə sığorta tarifləri ölkənin aqroiqlim rayonlaşdırılması nəzərə alınmadan müəyyən edilib.

Bu barədə Hesablama Palatasının “Dövlət auditi” rüblük məlumat bülleteninin 2024-cü il üçün 1-ci nömrəsində qeyd edilib.

Bildirilib ki, sığorta tarifləri ölkənin aqroiqlim rayonlaşdırması (ərazilərin iqlim amilinə görə bölgüsü nəzərə alınmaqla qruplaşdırılması) nəzərə alınmadan iqtisadi zonalar üzrə bölgüyə əsaslanaraq müəyyən edilib ki, bu da eyni iqtisadi zonada, hətta eyni inzibati rayonda olsalar da, müxtəlif iqlim şəraitinə malik olan ərazilərə və kəndlərə eyni tariflərin tətbiqi nəticəsində təsərrüfat subyektləri üçün hesablanmış sığorta haqlarının obyektivliyini (ədalətliliyini) azaldıb.

İstinadlar Report