Hər bir hesablama maşını məntiqi ventillərdən (məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən qurğular) ibarətdir. Məntiqi ventillərə informasiya bit və ya kubitlər şəklində daxil olur. Daxil olan siqnalların sayı 1-dən 3-dək ola bilər. Yəni, məsələn, iki bitlik ventillərə 2 siqnal daxil olur, onun daxilində emal edilir və vahid informasiya axını şəklində çıxır. Bu qurğular hesablamaların aparılması üçün çox vacibdir və onların işləmə sürəti kompüterin sürətinə birbaşa təsir edir.

Bitlərdən fərqli olaraq, kubitlər informasiyanı 2 siqnalla (0 və 1) deyil, 3 siqnalla kodlaşdırır. Kubitlər “0” və “1” qiymətlərindən başqa bu iki vəziyyət arasında super mövqe də ala bilərlər. Ancaq kubitlər vasitəsilə məntiqi əməliyyatların sürəti kifayət qədər aşağı idi və bu, kvant kompüterlərin işləmə sürətində problemli məsələ olaraq qalırdı.

Lakin Yeni Cənubi Uels Universitetinin alimlər komandası dünyada ən sürətli kvant ventilləri hazırlayıblar.

Alimlər bir əməliyyatın 0,8 nanosaniyə ərzində yerinə yetirilməsinə nail olublar. Bu göstərici analoqlardan təxminən 200 dəfə sürətlidir.

Emil Hüseynov

İstinadlar ict news